Vedenie školy

menopriezviskotitulfunkciae-mail
Jaroslav BAGAČKAPaedDr.RIADITEĽ ŠKOLY j.bagacka@zoznam.sk
Dušan KMEŤIng. ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE PRAKTICKÉ VYUČOVANIE-
ŠtefanBÓDIIng. ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE TEORETICKÉ VYUČOVANIE-
Tatiana MAJTÁNOVÁIng. VEDÚCA ÚTVARU TECHNICKO-EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ-

Učitelia školy

učitelia v šk. roku 2009/2010
menopriezviskotitulvyučujee-mail
Peter BARTAKOVIČ Mgr.anglický jazyk-
ZuzanaBARTOVÁ Mgr. matematikabartova.zuzana@centrum.sk
Anna BARTOVÁ Mgr.matematika-
Mária BEŇUŠOVÁMgr.nemecký jazyk-
JankaBÉREŠOVÁ MUDr.odborné predmety -
RadoslavČÍLA - odborné predmety-
IvanaČILÍKOVÁ Ing.ekonomické predmety -
Tamara FILADELFIOVÁ Ing. odborné predmety chemickétamaraf@centrum.sk
Anna GALAMBOVÁ Mgr. ruský jazyk-
RóbertGALAMB Mgr.telesná výchova -
BoženaGECKOVÁ PaedDr. ruský jazyk-
BorisHRIČAN Mgr. telesná výchova-
AndreaHRIČANOVÁ Mgr. slovenský jazyk-
Helena CHRENKOVÁ Mgr. slovenský jazyk-
Ľubica KARASOVÁ Mgr.matematikalubica.karasova@post.sk
JanaKEREKEŠOVÁ Ing. ekonomické predmetyjana.kerekesova@gmail.com
Aneta KMEŤOVÁ Ing.odborné predmety potravinárskeakmetova@centrum.sk
Peter KMINIAK Mgr. etická výchovapkminiak@gmail.com
ElenaKĽÚČOVSKÁ Ing. odborné predmety chemické-
Zuzana MATÚŠOVÁ MVDr. odborné predmety potravinárskezumatusova@post.sk
Martina NOCIAROVÁ Mgr. anglický jazyk-
PeterPINTA Mgr.nemecký jazyk -
DrahomíraSEBÍŇOVÁ Mgr.nemecký jazyk -
Miroslav SLOVÁKIng. informatikamiro.slovak@post.sk
Július SLOVENČÁK Ing. ekonomické predmety-
Eva ŠIMKOVÁ Ing. odborné predmetygugle@post.sk
Monika RYDZOŇOVÁ Mgr. nemecký jazyk-
Viera URDOVÁ Ing. ekonomické predmety-
Ľubica VADŇALOVÁ Ing. anglický jazyk-
Viliam VAŠ Mgr. anglický jazykviva@yahoo.com

Majstri odbornej výchovy

majstri odborného výcviku v šk. roku 2009/2010
menopriezviskotitulzaradeniee-mail
RenátaANTALOVÁ Bc. kuchár-
Mária FERENCOVÁ - kuchár-
Zuzana CHAMULOVÁ Bc. predavač-
HelenaHÁJEKOVÁ - čašník-
Renáta JAKABOVÁ Bc. predavač-
Erika JUHÁSZOVÁ - kaderník-
JuditaKEREKEŠOVÁ - kaderník-
Lucia KOVÁČOVÁBc. kozmetik-
Elena KNAPOVÁ- kozmetik-
JolanaKRNÁČOVÁ Bc. čašník-
MáriaLINHARTOVÁ Bc.čašník -
EditaMATUSZCZYKOVÁ - kaderník-
Judita MELIŠÍKOVÁ - kuchár-
Helena NEMOGOVÁ Bc. kaderník-
Tatiana REPKOVÁBc. kozmetik-
TeréziaSZÁNTÓOVÁ - kuchár-
Božena VAĽOVÁBc. predavač-

Pracovníci Útvaru technicko - ekonomických činností

pracovníci úseku THP v šk. roku 2009/2010
menopriezviskozaradeniee-mail
Milica BAGAČKOVÁvedúca výdajne stravy-
Ferdinand BALOGH čašník-
AlicaBALOGOVÁ kuchárka-
AlexanderBARTA vodič, údržbár-
Jaroslav BEŇOprogramátor výpočtovej techniky-
ValériaBOROŠOVÁ všeobecná účtovníčka-
EvaBOROŠOVÁ upratovačka-
Ondrej DÓŠA čašník-
IvetaDudeková čašník-
Ladislav DULOVIČ čašník-
Mária GREGORCOVÁ zástupkyňa vedúcej Čierny orol-
Agáta HÁKOVÁ asistenka riaditeľa-
Štefan KERESZTÉS upratovač-
EvaKERESZTÉSOVÁ upratovačka-
HildegardaKUZMOVÁ mzdová účtovníčka-
Alžbeta LIPTÁKOVÁ školníčka, upratovačka-
Ján MAREK vrátnik Junior komplex-
Irena MAREKOVÁ upratovačka-
JánMORAVČÍK kuchár-
Štefan NAGY zástupca vedúcej Junior komplex-
JarmilaNAGYOVÁ vedúca reštauračného zariadenia Čierny orol -
Klára POPROCKÁ vedúca prevádzky Junior komplex-
AlžbetaUHRINOVÁ upratovačka-
Dušan VAJDA koordinátor aktivačných činností-
JaroslavVARGIC vedúci údržby prevádzky-